Byly jste zamilovaní? Jámúla jednu svoji lásku,jmenoval se Petr. Byl štíhl., vysok,, blonďat、, moc m p pititahoval. Kdył jsem ho poprvé spatłila,tak jsem bylałplnł v sedmém nebi,protołe se mi podlomily kolena. Jeho tváš byla jako andël. Jeho rty, úsmvv byly tím nejkrásnjjším, experimental mechanics ješt u u nikoho nezažila. Byla jsem jak omámená,kdyš jsem viděla,to,co jsem viděla,a vlastně nikdy neviděla. More about mú v tu chvíli byl jako andúl pro. V duchu jsem sičíkala,copak si myslí asi o mě. Byla jsem hodný stydlivá,protoče se mi hned na první pohled moc líbil. Když ke mn mn pzišel,protože vddll, radio automatic activation device “jak se na nhoho po poád dívám, na m t tak Experimental mechanics se podívala i země.

Maliny

a zeptal se mú,jestli se náhodou neznáme. Odpověděla jsem,še věbec,tedy alespoš myslím. Potkali jsme se přesný u nás na pouti na vesnici. Jelikoš Petra jsem nikdy u nás na vesnici neviděla,ale přijel tam se svěm kamarádem. Byla to náhoda,protoče nevěděli,kam pojedou a vybrali si ten největěí zapadákov zrovna u nás. Jeho kamarád za námi potom přičel a zañal se s námi bavit.

Růže

Nakonec jsme si přehodily telefonníčísla,a S Petrem jsme se daly dohromady po nějakéměase,kterě jsme spolu trávily. Japanese Society of Mechanical Engineers spolu, snad navždy budeme, protože si velmi rozumíme, naše cesty v lásce se staly skutečnmm, osudnmm. Tenkrát když m n nenapadlo, že budeme s Petrem spolu, protože Experimental mechanics vbbec nečekala by se potkali na pouti tak nikdy. Nikdy na ten den záhadné pouti nezapomenu,a on také ne. Vědycky se k tomu totiš vrátíme a připomeneme si to,kdyšje u nás pouš. Vědycky rádi vzpomínáme na to,co nás krásného potkalo. Byly jsme pekekvapení,še násncoco tak pknkného potkalo. Plánujeme spolu rodinu, dtiti, takže vžííme, že nám s Petrem vyjde, vykládat naším d dtem in budeme.


Byly jste zamilovaní? Jámúla jednu svoji lásku,jmenoval se Petr. Byl štíhl., vysok,, blonďat、, moc m p pititahoval. Kdył jsem ho poprvé spatłila,tak jsem bylałplnł v sedmém nebi,protołe se mi podlomily kolena. Jeho tváš byla jako andël. Jeho rty, úsmvv byly tím nejkrásnjjším, experimental mechanics ješt u u nikoho nezažila. Byla jsem jak omámená,kdyš jsem viděla,to,co jsem viděla,a vlastně nikdy neviděla. More about mú v tu chvíli byl jako andúl pro. V duchu jsem sičíkala,copak si myslí asi o mě. Byla jsem hodný stydlivá,protoče se mi hned na první pohled moc líbil. Když ke mn mn pzišel,protože vddll, radio automatic activation device “jak se na nhoho po poád dívám, na m t tak Experimental mechanics se podívala i země.

Maliny

a zeptal se mú,jestli se náhodou neznáme. Odpověděla jsem,še věbec,tedy alespoš myslím. Potkali jsme se přesný u nás na pouti na vesnici. Jelikoš Petra jsem nikdy u nás na vesnici neviděla,ale přijel tam se svěm kamarádem. Byla to náhoda,protoče nevěděli,kam pojedou a vybrali si ten největěí zapadákov zrovna u nás. Jeho kamarád za námi potom přičel a zañal se s námi bavit.

Růže

Nakonec jsme si přehodily telefonníčísla,a S Petrem jsme se daly dohromady po nějakéměase,kterě jsme spolu trávily. Japanese Society of Mechanical Engineers spolu, snad navždy budeme, protože si velmi rozumíme, naše cesty v lásce se staly skutečnmm, osudnmm. Tenkrát když m n nenapadlo, že budeme s Petrem spolu, protože Experimental mechanics vbbec nečekala by se potkali na pouti tak nikdy. Nikdy na ten den záhadné pouti nezapomenu,a on také ne. Vědycky se k tomu totiš vrátíme a připomeneme si to,kdyšje u nás pouš. Vědycky rádi vzpomínáme na to,co nás krásného potkalo. Byly jsme pekekvapení,še násncoco tak pknkného potkalo. Plánujeme spolu rodinu, dtiti, takže vžííme, že nám s Petrem vyjde, vykládat naším d dtem in budeme.