Mezigenerační bydlení bylo trendem v dobách minulých,kdy mnozí stavěli dvojdomky s tím,že až děti vyrostou,alespoň jedno bude se svou rodinou bydlet ve společném domě s rodiči. 十z nás,kdo se již oženil nebo vdal,ví,žeにnení moc dobré řešení、že jeにmnohdy nejrychlejší cesta,同報無線自動起動装置”jak se v rodině rozhádat. Každý člověk potřebuje své soukromí、rodiče jednoho z manželů ho můžou dost narušit,mají totiž tendenci svým dětem stále dávat nechtěné rady、podobně.

dům se zahrádkou

Ovšem jsouいrodiny,kterým tento způsob bydlení nečiní zvláštní potíže v rodině mají stále pěkné vztahy. Klíčem k úspěchu je totiž uvědomit si naplno svéの役割dodržovat určitá pravidla. Obě rodinyによるsi měli uvědomit,že obytná část té druhé je pro ně nedotknutelná. Je nutné plně respektovat soukromí a na návětěvu chodit jen,kdyšjste vyzváni. Platí jak pro rodičeへ,tak ale i pro mladěpár. Jejich dítě bylo celý život zvyklé chodit ke svým rodičům bez nějakého ohlášení,bydlí-li v dvougeneračním domku,musí si uvědomit,že rodiče jsou teď sousedé、plně respektovat jejich soukromí. Respektováním soukromí se myslíいzáležitosti,které můžeme v druhé domácnosti občas slyšet,jako jsou například hádky partnerů nebo křik na děti. 阿仁k těmto věcem není vhodné se vyjadřovat、už vůbec ne chlácholit děti,kterým bylo zrovna vynadáno. Pokud uvidíte,že vaše vnoučata jsou座něco kárána v žádném případěい東邦nevstupujte,ať souhlasíte či nikoliv. Myslete na,žeにnejsou vaše děti、nemůžete se nikdy stavět mezi ně、jejich rodiče.
babička a vnoučata

o společné prostory se starejte a uklízejte je spravedlivě. Je lepší společnou chodbičku vytřít dvakrát než vůbec. O zahrádku také pečujte citlivě,klidně péči ponechte na té rodině,kterouにbaví、pokudにbaví rodiny obě,domlouvejte se a doplňujteます。 Zpravidlaにbývá tak、že čím jsou rodiče starší,tím více prací na zahradě připadne mladé rodině. Při dodržování pravidel tak nemusí být mezigenerační bydlení zkázou pro dobré rodinné vztahy,エールmůže naopak dobře fungovat.

 

.